RANÁ PÉČE


Vážení rodiče, z důvodu organizačních změn na našem pracovišti nepřijímáme aktuálně nové klienty. V případě zájmu o služby rané péče můžete kontaktovat pracoviště rané péče Diakonie ČCE ve Stodůlkách.


Bližší info naleznete na www.rana-pece.cz

Děkujeme za pochopení.


Poslání

Posláním terénních sociálních služeb rané péče je podporovat rodinu s dítětem raného věku se zdravotním postižením tak, aby mohla žít běžným způsobem v přirozeném prostředí.

Cílová skupina

Služba rané péče je nabízena rodičům a jejich dítěti, jestliže u dítěte bylo zjištěno mentální, pohybové nebo kombinované postižení nebo jeho vývoj je postižením ohrožen. Služby rané péče nabízíme rodině od zjištění rizika (ohrožení dítěte v době prenatálního věku) nebo zjištění postižení dítěte, do věku 7 let

Cíle služby

Snížit negativní vliv postižení nebo ohrožení na rodinu dítěte a na jeho vývoj.

Zvýšit vývojovou úroveň dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy.

Posílit kompetence rodiny a snížit její závislost na sociálních systémech .

Vytvořit pro dítě, rodinu i společnost podmínky sociální integrace.

Cílový region

Hlavní město Praha

Forma služby

terénní

Místo konání

Konzultace poradce rané péče probíhá v rodině obvykle jednou měsíčně.

 

Služby rané péče jsou pro uživatele bezplatné.

 

NAZEV WEBU