DENNÍ STACIONÁŘ

Poslání:

„Cokoliv můžeš udělat pro druhého člověka dobrého, zůstává… „

Albert Schweitzer

 

Stacionář Ratolest v Praze 10 poskytuje sociální služby denního stacionáře. Podporujeme děti, mládež a dospělé lidi s mentálním a kombinovaným znevýhodněním. Pomáháme a podporujeme je při získávání a uchování dovedností tak, aby byli v maximální možné míře samostatní a mohli prožívat svůj život důstojně podle svých přání a potřeb.

Cílová skupina:

Lidé s mentálním a kombinovaným znevýhodněním od sedmi let do věku šedesáti čtyř let, kteří potřebují pomoc a podporu.

Kapacita denního stacionáře: 25

Principy naší služby:

 • Přijímání uživatele v jeho jedinečnosti
  • hledání vhodných způsobů komunikace
  • snaha o porozumění
  • ohled na rozdílné názory a potřeby
 • Přátelská atmosféra a příjemné prostředí
  • partnerství a prostor pro dialog
  • týmový způsob práce
  • pěstování smyslu pro pořádek
  • respektování nároku na soukromí, klid a odpočinek
 • Otevřená služba
  • propojování a vzájemné doplňování s ostatními službami

Cíle naší služby

 • Podporovat uživatele v udržení svých dovedností.

 Kritéria hodnocení:

     1. Každý uživatel má v individuálním plánu popsáno, jak jednotlivé úkony sebeobsluhy zvládá, jakou potřebuje míru           podpory a pomoci.

     2. V průběhu roku dochází 2x k hodnocení výstupů. Výstupy zahrnují jednotlivé dovednosti. Zároveň jsou vedeny           denní záznamy, kde jsou jednotlivé činnosti hodnoceny spokojeností uživatelů („smajlování“)

 • Podporovat uživatele k získávání nových dovedností.

 Kritéria hodnocení:

     1. Při dobré motivaci při naplňování osobního cíle může uživatel získat nové dovednosti.

     2. Záznam o nově získaných dovednostech („bereme i sebemenší pokrok, popř. jakýkoliv zájem“) píšeme do           denních činností. Tyto záznamy jsou využívány pro další individuální plánování.

 • Podporovat uživatele v začleňování do společenského života.

 Kritéria hodnocení:

     1. V programu denního stacionáře se uskutečňují tyto aktivity: návštěva kulturních a sportovních akcí, canisterapie,           hiporehabilitace, plavání, turistika, rekreace – pobyty v přírodě, podpora sociálních dovedností: seznamování se           s účelem jednotlivých institucí (pošta, lékárna, restaurace, cukrárna, knihovna, obchody, dopravní prostředky….)

   2. Záznamy o těchto činnostech se zapisují do denních činností. Zároveň je u jednotlivých činností vyjádřena       spokojenost, popř. nespokojenost uživatele pomocí obrázků. Velká většina osobních cílů uživatelů souvisí s           podporou při začleňování, např. nákup, plavání.

 • Podpora uživatele v každodenní komunikaci.

 Kritéria hodnocení:

     1. V každém individuálním plánu má uživatel uveden způsob, jak komunikuje, jaké má speciální vyjadřovací potřeby.           V individuálním plánu je uveden i informovaný souhlas s oslovováním.

   2. V individuálním plánu je uveden přepis standardizovaného rozhovoru. Dokumenty o sociální službě denního           stacionáře jsou zpracovávány s ohledem na naši cílovou skupinu (ve vhodných případech text doplňují obrázky,           fotografie, piktogramy). Vzhledem k cílové skupině uživatelů jsou využívány prvky AAK (doteky, gesta, makaton,           obrázky, fotky, internet, PC programy např. pasivní sledování).

Cílový region

Praha a Středočeský kraj

Provoz střediska     

pondělí – pátek od 7 do 16 hodin

Ceník služby

Ke stažení zde.

 

NAZEV WEBU